Betonska kritina

Material za izdelavo betonskih strešnikov je beton. Beton je mešanica peska (proda, gramoza, drobirja, žlindre…) in veziva (cement). Trdnost betona je odvisna predvsem od marke cementa, razmerja ter granulacije in trdnosti peska ter vsebnosti vode. V današnjem času je zaradi svojih izrednih mehanskih lastnosti najbolj uporabljen gradbeni material povsod, kjer se zahteva visoka tlačna odpornost in trdnost.

Cement je prašnat material, ki se kot vezivo pridobiva iz apnenca ter silikatnih glin z žganjem pri visoki temperaturi (nad 1500 oC) in mletjem. Pri izdelavi betona je trdota betona odvisna od trdote (marke) cementa, ki se vgrajuje, velikosti agregatnih zrn, oblike agregatnih zrn in vodocementnega razmerja.

Prednosti in lastnosti betonskih strešnikov

Betonski strešniki odstopajo zaradi visoke trdote in se odlikujejo po nosilnosti, trajnosti, odpornosti na UV žarke, odpornosti proti kislinam in lugom ter estetski vrednosti. Strešniki so negorljivi, mrazoodporni, zmrzlinsko odporni in toplotno izolativni.
Gostota je okoli 2200 kg/m3, toplotna prevodnost 1,5 W/mK in difuzijski upor 30.

Proizvodnja betonskih strešnikov

Betonski strešniki se proizvajajo tako, da se v velikih mešalcih s pomočjo točno določenih idealnih receptur zmeša betonska masa, v katero se predhodno doda tudi barvilo za strešnike. Nato se masa pod velikim pritiskom vtisne v posebne kalupe, da dobimo obliko ustreznega strešnika. Strešniki po tekočem traku potujejo do naslednjega stroja, kjer se opravi površinska zaščita strešnika. Na naslednji točki se toplotno fiksira zunanji obrizg. Strešniki nato potujejo do posebnih regalov, ki omogočajo idealno zračenje med strešniki. Strešniki se v kontroliranem okolju zračno sušijo pri 60 oC nekaj ur. Nato se zračno suši minimalno 28 dni, da se doseže zakonsko potrebnih 80 odstotkov tlačne trdnosti. Tu je potrebno poudariti, da betonski strešnik s časom pridobiva še vso ostalo trdnost. Za vsako šaržo betonske mase se odvzame testno kocko, ki se pred dobavo blaga testira.

Odpornost na zunanje vplive se poveča z barvanjem strešnikov. Tako se s posebnimi nanosi doseže še izboljšana odpornost na UV žarke, odpravi možnost nastanka mahu in alg, ter ustvari gladka, nevpojna površina.

Betonski strešniki so trdni, odporni na udarce in točo ter zagotavljajo dolgoletno uporabnost na vaši strehi.

Oglejte si ponudbo betonskih kritin: