Primer izračuna stroška strehe

Pri strehah je najpogostejše vprašanje: »Koliko me stane streha?« Zato vam predstavljamo primer izračuna materiala za dvokapnico velikosti strešin 208 m2 in naklonom strešine 30°, ki se nahaja v Ljubljani.

V prvi fazi je pomemben izbor izvedbe, izbor materiala, popis lesa za ostrešje, pritrdil, zaščite, izolacije, strešnih folij, kritine in vseh strešnih dodatkov. Količine lesa, pritrdil in barve varirajo v odvisnosti od projektnih dimenzij. V nadaljevanju je opisan izbor različnih materialov, kjer zaradi zagotavljanja tržne lojalnosti nismo uporabili nazivov materiala, ter posledično razlika v ceni. V računih so uporabljene različne vrste kritin in izolacije, ter pritrdilnega materiala.

Izbor materiala

Različen rezan les ca. 14,3 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita, izolacija iz steklene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti z lesno izolacijo debeline 1,5 cm, sekundarna kritina, lepilni trakovi, kritina s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.

Različen rezan les ca. 13,5 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita, izolacija iz steklene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti s kameno volno debeline 6 cm, sekundarna kritina, lepilni trakovi, kritina s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.

Izbor materiala

Cena z DDV (€)

Cena z DDV/m2 (€)

Toplotna prevodnost (W/m2K)

Različen rezan les ca. 14,3 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita, izolacija iz steklene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti z lesno izolacijo debeline 1,5 cm, sekundarna kritina, lepilni trakovi, kritina s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.

9.948,79

47,48

0,2307

Različen rezan les ca. 13,5 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita, izolacija iz steklene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti s kameno volno debeline 6 cm, sekundarna kritina, lepilni trakovi, kritina s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.

12.730,59

61,20

0,1764

Različen rezan les ca. 13 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita, izolacija iz kamene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti z izolacijo iz kamene volne debeline 6 cm, izolacijska sekundarna kritina, kritina s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.

11.632,00

55,92

0,1635

Različen rezan les ca. 13,5 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita, izolacija iz kamene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti z izolacijo iz kamene volne debeline 6 cm, sekundarna kritina, lepilni trakovi,kritina s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.

12.275,91

59,02

0,1635

Različen rezan les ca. 13,5 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita, izolacija iz kamene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti z izolacijo iz kamene volne debeline 8 cm,sekundarna kritina, lepilni trakovi,kritina s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi , snegobrani.

13.569,19

65,24

0,1484

Različen rezan les ca. 14,3 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita, izolacija iz kamene volne debeline 32 cm, škarniki prekriti z izolacijo iz kamene volne debeline 8 cm,sekundarna kritina, lepilni trakovi,kritina s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.

11.259,00

54,13

0,0956

Uporabljene cene so iz akcijskega prodajnega letaka skupine Topdom.

Znesek materiala za izgradnjo izolirane strehe je odvisen predvsem od izbora kritine, strešnih folij, pritrdil in izolacije. Pri izgradnji dobro izolirane strehe velja pravilo »Več daš, več imaš,« zato je potreben pred izborom tehten razmislek o višini investicije in izboru materiala.

Vendar naj na koncu zaključimo, da izbor materiala ne garantira dolgotrajnosti in pravilnega delovanja vaše strehe, saj je v drugi fazi potreben izbor pravilnega izvajalca za izgradnjo strehe.

Mojstri se ločijo v detajlih, zato poiščite vašega mojstra za streho v prodajalnah Skupine Topdom.