Bitumenska kritina

Bitumen je zmes naravnih ali industrijsko pridobljenih oglijikovodikovih spojin. Je lepljiva, črna, vodoneprepustna, visoko viskozna tekočina ali poltrda zmes. Naravni bitumen je sestavljen iz pradavnih alg in živih organizmov, ki so se nalagali na dnu jezer in morij, ter se pod velikim pritiskom in temperaturo preoblikovali v bitumen, nafto ali kerogen. Tako v naravi najdemo redka naravna nahajališča bitumna, ali pa ga industrijsko ločujemo od sestavin surove nafte s frakcijsko destilacijo.

Lastnosti bitumna

Bitumen ima toplotno prevodnost 0,17 W/mK in difuzijski upor >2500. Gostota bitumna varira s temperaturo, pri normalni zračni temperaturi je vrednost 1.010-1040 kg/m3.

Razvoj bitumenske kritine

Bitumen se je zaradi svoje vodoneprepustnosti in lastnosti vezanja s trdnimi delci pričel za cestišča uporabljati že pred 4000 leti in je posebej v cestogradnji doživel ogromen razmah v 20. stoletju. Bitumen na strehah se je pričel masovno uporabljati predvsem za nizke naklone streh, sredi prejšnjega stoletja pa tudi za proizvodnjo bitumenskih strešnih plošč. Zaradi nizke cene in neizpopolnjene tehnologije se je v začetku uporabljala le kot kritina za pomožne objekte, skozi desetletja pa je postala tehnološko dovršena strešna kritina, ki se uporablja tudi na večjih rezidenčnih objektih.

Bitumenske kritine za poševno streho so sestavljene kot celulozno-bitumenski kompozit, ki je površinsko barvan ali ima na zunanji strani dodan naravni granulat.

Delimo jih na valovite ali trapezne plošče, ki zaradi nizke cene in lahke montaže še vedno služijo kot kritina na pomožnih objektih, in na bitumenske valovitke, ki se polagajo na lesene opaže ali vezane plošče z žebljanjem.

Prednosti bitumenske kritine

Velike prednosti bitumenske kritine so majhna teža (cca 3 kg/m2), možnost polaganja od 3° do 90° naklona, velika izbira oblik in dimenzij, široka barvna paleta, lahko polaganje, nizka cena in možnost prekrivanja neravnih površin.

Oglejte si ponudbo bitumenskih kritin: