Rezanje keramičnih ploščic

  1. Ploščico vstavimo na napravo za rezanje ploščic in označbo, kje moramo ploščico prerezati, poravnamo z orodjem za rezanje. Rezilo povlečemo po označbi – s tem na površini ploščice v glazuro naredimo ravno brazdo.
  2. V drugem koraku ploščico prelomimo na dvoje – ročico naprave za rezanje potisnemo navzdol in ploščica se bo prelomila. Pozor: pri rezanju si nadenimo varnostna očala.
  3. Oster rob na mestu reza zgladimo z brusnim papirjem.

 

Pri neravnih rezih:
Za izrezovanje nepravilnih oblik ali okroglin uporabimo ščipalke za keramiko, s katerimi kos za kosom odščipnemo manjše delčke ploščic, dokler ne dobimo želene oblike. Pri okroglih izrezih je najenostavneje uporabiti vrtalni stroj z okroglim nastavkom za vrtanje v keramiko.

 

Pri vseh uporabljenih materialih in orodjih upoštevajte navodila proizvajalca.

 

Material in orodje

  • Naprava za rezanje ploščic
  • Ščipalke za keramiko in/ali
  • Vrtalni stroj z nastavkom za vrtanje v keramiko