Sestavljanje in vgradnja podbojev

Predstavljamo vam postopek sestavljanja in vgradnje podbojev za notranja vrata.

1. Sestavljanje podboja je najbolje opraviti na veliki mizi, ali pa dveh stolicah prek katerih je poveznjena lesna plošča.

2. Elementi podboja se spajajo s kovinsko spojki (levo), ekscentričnega poveznika (sredina) in lesno lamelo (desno).

3. Vstavite lesno lamelo v odprtino na podboju in prečniku. Predhodno jo namažite z lepilom za les.

4. V prednavrtane odprtine vstavite dvojni ekscentrični poveznik in ga z izvijačem trdno privijte.

5. Vstavite kovinsko spojko s strani v zareze. V kolikor je potrebno, si lahko pomagate s kladivom tako, da spojnik pritisnete do roba.

6. Ponovno preverite ekscentrični poveznik in poskrbite, da so površine poravnane. Obrišite iztisnjeno lepilo.

7. Podboj postavite v pokončni položaj in namestite nasadila. Privijete jih skozi odprtino na notranji strani podboja.

8. Postavite podboj v odprtino. V kolikor ste pravilno izmerili odprtino, morajo podboji lepo nalegati.

9. Podboje poravnamo. Za poravnavo uporabite dolgo vodno libelo. Kontrolirajte nagib v vseh smereh in uravnajte podboj. Fiksirajte ga z lesnimi klini.

10. Ko so podboji uravnani in montirani je med podboje z notranje strani potrebno montirati podporni distančnik pri tleh in v sredini.

11. Nasadite vratno krilo in preverite, ali so podboji pravilno nastavljeni, ali se vratna krila odpirajo in zapirajo ter ali so odmiki krila od podboja enaki.

12. Uporabite montažno peno. Predhodno se pozanimajte o raztezni lastnosti pene, ki jo boste uporabili.

13. Ko se montažna pena posuši, odstranite višek z ostrim rezilom.

14. Odstranite kline in odpore. Sedaj lahko pričnete z montažo zunanjih letev.

15. Montaža je enostavna. S priloženimi elementi spnite letve in jih montirajte na podboj, da se tesno prilegajo steni.

16. Novo montirana vrata preverite z odpiranjem in zapiranjem ter izvedite potrebne nastavitve. Sedaj se lahko lotite naslednjih vrat.

Pri vseh uporabljenih materialih in orodjih upoštevajte navodila proizvajalca.