Se barva lušči in odstopa?

Luščenje barve je težava, ki pokvari veselje ob na novo popleskani steni. Pojavi se v obliki majhnih razpok, zaradi katerih se barva sčasoma odlušči. Vzrokov za luščenje je veliko, najpogosteje so posledica neprimerne priprave podlage ali barve (neobdelana podlaga, preredka barva, pretanek nanos barve, uporaba nekakovostne barve).

Podobno nevšečnost predstavljajo tudi mehurčki v oplesku, ki nastanejo, ko plast barve odstopi od podlage. Vzrok največkrat leži v vlagi, ki se je nabrala pod barvo (zaradi pleskanja na vlažno steno, zaradi vlage, ki v notranjost pronica od zunaj, zaradi pleskanja v vlažnem okolju). Pred popravilom je potrebno ugotoviti, kaj je vzrok za nastanek mehurčkov – preverimo, ali vlage ne povzroča počena cev, zamakanje od zunaj ali podobno. V tem primeru najprej odstranimo vzrok, šele nato začnemo s popravilom barvane površine.

Material in orodje
  • Izravnalna masa
  • Temeljni premaz
  • Zidna barva
  • Strgalo
  • Brusni papir

1. S strgalom odstranimo barvo, ki je odstopila.

2. Mesto, kjer je bila barva, ter robove preostale barve pobrusimo z brusnim papirjem. Cilj je zagotoviti postopen in čimbolj gladek prehod iz poškodovanega mesta na področje, kjer se barva trdno drži.

3. Če je ob brušenju na zidu nastala večja razpoka ali neravnina, jo zapolnimo z izravnalno maso.

4. Ko se izravnalna masa posuši, nanesemo najprej temeljni premaz nato pa površino pobarvamo s kakovostno zidno barvo.

Pri vseh uporabljenih materialih in orodjih upoštevajte navodila proizvajalca.