Polaganje laminata

Polaganje laminata s klik sistemom spajanja je enostavno, tudi za domače mojstre z manj izkušnjami. Laminatne deske imajo utore in peresa, ki omogočajo hitro in enostavno spajanje brez uporabe posebnih orodij.

Kaj je dobro vedeti pred polaganjem laminata

→ Pakete z laminatom shranjujte vodoravno, v originalni embalaži. Ne shranjujte jih v pokončnem položaju, saj se lahko ukrivijo.

→ Laminatne obloge se pod vplivom temperaturnih sprememb raztezajo in krčijo. Pred polaganjem neodprte pakete za nekaj dni (priporočljivo je za vsaj 48 ur) pustite ležati v prostoru, kjer jih boste polagali, da se aklimatizirajo. Na ta način preprečite kasnejše deformacije tal.

→ Priporočamo, da pred polaganjem laminata pregledate deske pri dnevni svetlobi, zaradi morebitnih poškodb ali napak. V primeru napak takšnih desk ne polagajte, saj reklamacija napak, ko je laminat že položen, ni mogoča.

→ Pred polaganjem izračunajte širino, ki jo bo imela zadnja vrsta laminatnih desk. Če ta širina znaša manj kot 5 cm, bo potrebno ustrezno prilagoditi širino prve vrste.

→ Preverite, ali so tla ravna. Neravnine, večje od 3 mm na 1 mm, predhodno izravnajte.

Kako položiti laminat

Material in orodje
  • parket / laminat
  • protihrupni filc oz. pena za polaganje
  • leseni distančni klini
  • žaga oz. vbodna žaga
  • lepilo (po potrebi)

1. Temperatura v prostoru naj bo ob polaganju med 15 °C in 30 °C, zračna vlažnost pa med 45 % in 60 %.

2. Na tla postavite protihrupni filc ali peno za polaganje laminatov. Če so spodaj tla vlažna pred polaganjem pene montirajte vodonepropustno folijo.

3. Polagati začnite v kotu z odmikom od stene 12 mm. Odmik zagotovite s postavitvijo 12 mm lesenih klinov.

4. Parket polagajte tako, da najprej spajate po dolžini (spojite ožji del) tako, da letev nagnete, postavite v utor in nato spustite na tla.

5. Ko s parketom pridete do stene, letev obrnite za 180° in označite rez (računajte odmik 12mm) . Odrežite.

6. Parket obrnite in ga po enakem postopku kot v točki 4 zmontirajte.

7. Postavite sosednjo ploščo tako, da je utor prost.

8. Po postopku 4. zmontirajte ploščo.

9. Ko ste postavili ploščo, pritisnite po celotni dolžini v utor.

10. Po enakem postopku nadaljujte do konca.

Pomembno:
Pri dimenzijah večjih od 8 m x 8 m je obvezno diletiranje plošč. Pri montaži click parketa lahko za dodatno vodonepropustnost med peresom in utorom uporabite tudi lepila za lepljenje parketov. Upoštevajte navodila proizvajalca lepil!

Pri vseh uporabljenih materialih in orodjih upoštevajte navodila proizvajalca.