Polaganje kanalet

Pri gradnji je posebno pozornost potrebno nameniti zaščiti stavbe pred vlago. Nepravilno izvedeno odvajanje meteornih vod lahko namreč trajno poškoduje gradbeno sestavo objekta, tako znotraj kot tudi zunaj. Sistemi za odvodnjavanje ponujajo različne možnosti, kako poskrbeti za zaščito objekta pred vlago, ob tem pa ohraniti funkcionalnost in prijeten videz okolice hiše.

1. Izberemo ustrezno kanaleto, pri čemer smo pozorni na pričakovano obremenitev, težo kanalete, odpornost na vremenske vplive, nezahtevnost vgradnje in nenazadnje ceno. Pri nakupu kanalet s pokrivnimi rešetkami so na voljo tudi zbiralnik, zaključne stene in ostali dodatni pribor.

2. Izkopljemo ustrezno globok in širok jarek za linijo kanala ter ga napolnimo s približno 10 cm debelo mešanico suhega betona v razmerju 3 deli peska : 1 del cementa.

3. Kanaleto postavimo na pripravljeno betonsko posteljico in priključimo cev (PVC DN 100) za odvod vode v kanalizacijo.

4. Kanalete nanizamo v vrsto in jih poravnamo. Na začetku in koncu linije kanala betoniramo čelne stene.

5. Položimo pokrivne rešetke. Rob kanalet na obeh streneh napolnimo z nekoliko betona in ga potlačimo.

6. Položimo zaključni tlak, ki mora biti vsaj 3 mm višji od pokrivne rešetke.

Pri vseh uporabljenih materialih in orodjih upoštevajte navodila proizvajalca.

Nasvet je pripravljen v sodelovanju s podjetjem: