Kako lepimo suhi omet?

Suhi omet, izdelan iz mavčnokartonske plošče in mavčnega lepila, je idealna rešitev za hitro doseganje gladkih in ravnih stenskih površin.

Material in orodje
  • Mavčne plošče
  • Mavčno lepilo
  • Zidarska žlica
  • Dvoje delovnih stojal
  • Vodna tehtnica
  • Zidarska letev
  • Gumijasto kladivo
1.

Pred lepljenjem suhega ometa poskrbimo, da je podlaga čvrsta, suha in odmaščena. Če je na zidu stari omet, ga na mestih, kamor bomo nanesli mavčno lepilo, odstranimo.

2.

Pripravimo mavčne plošče, ki morajo biti za 15 mm manjše, kot je etažna višina prostora. Če so plošče predolge, jih odrežemo.

3.

Mavčno ploščo položimo preko delovnih stojal položimo in na hrbtni strani nanjo na vsakih 30 cm nanesemo kepe mavčnega lepila – tudi po sredini plošče.

Pomembno!

Pri oblogi dimnika in na površinah, na katere nameravamo pritrditi umivalnik, konzole in podobno, mavčno lepilo nanesemo na celotno površino. Pri oknih in vratih uporabimo odrezke mavčne plošče in jih prav tako nalepimo s celotno površino na podlago.

4.

Ploščo dvignemo in jo ob steno postavimo na podlago, tako da je plošča 10 mm dvignjena od tal. Za podlago lahko uporabimo kose lesa ali mavčne plošče. S tem se izognemo morebitnemu navlaženju plošče od tal, hkrati pa te odprtine služijo tudi za osuševanje mavčnega lepila.

5.

Nalepljeno ploščo navpično poravnamo s pomočjo zidarske letve, vodne tehtnice ter gumijastega kladiva. Po enakem postopku nalepimo naslednjo ploščo in pazimo, da se vzdolžna robova sosednjih plošč tesno stikata. S pomočjo zidarske letve preverimo, ali ležita obe plošči v isti ravnini. Po enakem postopku nadaljujemo s preostalimi mavčnimi ploščami.

Pri vseh uporabljenih materialih in orodjih upoštevajte navodila proizvajalca.