Dobra fasada – velik prihranek energije

Fasada predstavlja obleko doma. Je prvi stik z okoljem in hkrati pomemben element pri zaščiti objekta pred izgubo toplote.

Toplotne izgube skozi zunanje stene predstavljajo do 40 odstotkov vseh toplotnih izgub stavbe, zato sta njihova izvedba in njihova toplotna izolacija še kako pomembni. Časi, ko smo na zunanji zid neposredno nanašali zaključni fasadni omet, so, upajmo, že mimo.

Vse dražja energija, ki je potrebna za ogrevanje in hlajenje, novi tehnični predpisi in standardi, klimatske spremembe, boljša obveščenost investitorjev, projektantov in kupcev so vzroki za vedno večje zanimanje za učinkovitejšo toplotno zaščito. V državah EU je poraba energije, potrebne za ogrevanje stavb, pod 100 kWh/m2 letno. Pri nas je ta ista poraba 2-3 krat večja. Te vrednosti bi zato morali zmanjšati, to pa lahko dosežemo le s popolno toplotno izolacijo obodnih gradbenih delov stavbe (tla, stene, streha).

Na notranji strani zunanje stene brez toplotne izolacije je v zimskem času površinska temperatura bistveno nižja od temperature zraka v prostoru (+20 °C). Ohlajen zrak na zidovih kroži od stropa proti tlem in s tem povzroča nelagodje, občutek prepiha in hladu. Da bi izboljšali udobnost bivanja, prostore ogrevamo na precej višjo temperaturo, kot pa je normalno potrebno. S tem povečujemo porabo energenta, potrebnega za ogrevanje stavbe, bivanje v prostorih pa je še vedno neudobno in neprijazno, saj prihaja do kondenzacije.

Edina in najbolj ekonomsko upravičena rešitev je pravilna toplotna izolacija zunanjih gradbenih delov stavbe, postavljena čim bližje zunanji strani. S tem omogočamo večjo akumulacijo toplote v osnovni konstrukciji in manjše razlike med temperaturo na notranji površini stene in ozračjem v prostoru. Pri toplotno izoliranih zunanjih stenah je površinska temperatura notranje stene višja od +18°C. Temperaturne razlike so zato bistveno nižje, potrebno je manj energije za ogrevanje prostora, prav tako na površini stene ne prihaja do kondenzacije.

Na drugi strani so na zunanjih stenah neizoliranih ali premalo izoliranih konstrukcij na južni in zahodni strani poleti temperature +30°C ali več, še posebej v večernih urah. Običajno je takrat tudi temperatura zraka v prostoru višja od +30°C. Pri pravilno toplotno izoliranih in toplotno stabilnih zunanjih stenah je temperatura na notranji površini zidu od +22°C do +24°C. Bivanje je zdravo in udobno, notranja temperatura zraka pa tudi ob najvišjih zunanjih temperaturah ni višja od ugodnih +24°C do +25°C (toliko se priporoča tudi v klimatiziranih prostorih).

Kakovostna toplotna zaščita ovoja stavbe z upoštevanjem sodobnih tehnoloških rešitev ter pravilno reševanje toplotnih mostov so zato nujni za sodobne energijsko učinkovite stavbe. Gradnja stavbe je velika naložba in zahteve glede energetske učinkovitosti stavb se bodo v prihodnje še zaostrovale, pričakujemo lahko tudi še dodatno rast cen energentov. Zato je ob gradnji smiselno stavbo dobro toplotno izolirati, kajti kasnejša sanacija je bistveno dražja.